PRIVACY BELEID

Wanneer je over het internet surft stel je, wellicht zonder dat je daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over je te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn je IP-nummer, het besturingssysteem, de internet browser die je gebruikt en de laatste internetpagina die je bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd. Voor zover wij dergelijke gegevens gebruiken, worden deze anoniem verwerkt.


Cookie Policy


Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel ritzocosmetics.com als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Met behulp van cookies zorgt Ritzo er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en kunnen cookies gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te sturen. Hoewel je als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.


Persoonsgegevens


Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, zal je worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van je bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. Wij gebruiken je persoonsgegevens slechts voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling met ons afsluit. Op verzoek van de klant zullen wij de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch wijzigingen in zijn/haar gegevens aan ons doorgeven of de persoonsgegevens opvragen, neem hiervoor contact op met de klantenservice.


Statistieken


Wij houden online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken.


Backup- en beveiligingstechnieken


Wij maken gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.


Doeleinden van gebruik


ritzocosmetics.com verwerkt je persoonsgegevens voor de acceptatie van je bestelling, uitvoering van overeenkomsten met je relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ritzocosmetics.com, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan ritzocosmetics.com groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Indien je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kun je tevens op het door je opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kun je dit kenbaar maken aan ons. Met betrekking tot informatie verkregen van ritzocosmetics.com kun je een e-mail sturen naar ritzo@ritzocosmetics.com. ritzocosmetics.com gebruikt je persoonsgegevens niet voor adressenhandel.


Beveiligde server


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Vragen?


Je mag ons om inzage verzoeken in je persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.